Back

ⓘ மொழி - மொழி, கிரேக்கம், மொழி, அரபு மொழி, உருசிய மொழி, மலாய் மொழி, சீன மொழி ..
                                               

மொழி

மொழி என்பது சிக்கலான தொடர்பாடல் முறைமைகளைப் பெறுவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்குமான வல்லமை ஆகும். குறிப்பாக இது இதற்கான மனித வல்லமையைக் குறிக்கும். தனியான ஒரு மொழி மேற்குறித்த முறைமை ஒன்றுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஆகும். இது ஒரு தொகுதி குறியீடுகளையும், அவற்றை முறையாகக் கையாளுவதற்கான விதிமுறைகளையும் உள்ளடக்குகிறது. மொழி பற்றிய அறிவியல் அடிப்படையிலான கற்கை "மொழியியல்" எனப்படும். சொற்கள் அனுபவங்களைப் பிரதிபலிக்கின்றனவா என்பது போன்ற மொழி மெய்யியல் சார்ந்த விடயங்கள் குறித்து பண்டைய கிரேக்கத்தில் ஜார்சியாசு, பிளேட்டோ ஆகியோர் காலத்திலிருந்தே விவாதிக்கப்பட்டு வந்தன. மொழி உணர்வுகளில் இருந்து தோற்றம் பெற் ...

                                               

கிரேக்கம் (மொழி)

கிரேக்க மொழி அல்லது கிரேக்கு அல்லது எல்லினிக்கா என்பது கிரீசு நாட்டுக்கும் கிழக்கு மத்தியதரைக் கடலின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் சொந்தமான இந்தோ-ஐரோப்பிய மொழிக் குடும்பத்திலுள்ள தற்சார்புடைய ஒரு கிளை மொழியாகும். உலகில் தோன்றிய உலகின் முதல் மூத்த மொழிகளில் கிரேக்கமும் ஒன்று ஆகும். உலகில் மனிதன் தோன்றிய ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் மாந்தன் பேசிய மொழி கிரேக்கம். ஏறத்தாழ 6.746 ஆண்டுகள் வரலாறு கொண்ட தொன்மையான மொழி கிரேக்க மொழியாகும். வாழும் இந்தோ-ஐரோப்பிய மொழிக்குடும்பத்திலேயே மிகநெடிய வரலாறு கொண்ட மொழியும் கிரேக்க மொழியேயாகும். மேலும் இம்மொழியில் 74 நுற்றாண்டுகளாக எழுதப்பட்ட ஆவணங்கள் உள்ளன. இம்மொழியின் எழுத் ...

                                               

அரபு மொழி

அரபு மொழி ஆப்பிரிக்க ஆசிய மொழிக் குடும்பத்தின் செமிட்டிக் கிளையின் மிகப் பெரிய மொழி. அறமைக் மொழி, ஹீப்ரு மொழி, அம்காரியம், திகுரிஞா ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. இன்று 26 நாடுகளில் அரபு ஆட்சி மொழியாகும். ஐ.நா-வின் அதிகாரப்பூர்வ மொழிகளுள் ஒன்றாகவும் விளங்குகிறது. 310 மில்லியன் மக்களின் தாய்மொழியாக அரபு மொழி இருக்கிறது. இஸ்லாமிய சமயத்துடன் தொடர்பு பட்டதாகையால் உலகெங்குமுள்ள முஸ்லிம்களால் கற்கப்படுகிறது. அரபி வலமிருந்து இடமாக எழுதப்படுகிறது. அல்ஜீரியா, பஹ்ரைன், எகிப்து, எரித்திரியா, ஈராக், ஜோர்தான், குவைத், லெபனான், லிபியா, ஓமான், கட்டார், சவுதி அரேபியா, சூடான், சிரியா, யேமன் போன்ற நாடுகளில் பேச ...

                                               

உருசிய மொழி

உருசிய மொழி என்பது உருசியக் கூட்டமைப்பு, பெலாருசு, உக்ரைன், கசக்சுதான், கிர்கிசுத்தான் ஆகிய நாடுகளில் முதன்மையாகப் பேசப்படும் ஒரு சிலாவிய மொழியாகும். மோல்டோவா, லத்வியா, லிதுவேனியா, எசுதோனியா ஆகிய நாடுகளில் இது அதிகாரபூர்வ மொழியாக இல்லாவிட்டாலும் பரவலாகப் பேசப்படுகிறது. மேலும், முன்னைய சோவியத் ஒன்றிய நாடுகளிலும், கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் சிறியளவில் பேசப்படுகிறது. உருசிய மொழி இந்தோ-ஐரோப்பிய மொழிக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மொழியாகும். மேலும், இது இன்று காணப்படும் மூன்று கிழக்கு சிலாவிய மொழிகளில் ஒன்றாகவும் உள்ளது. பண்டைய கிழக்கு சிலாவிய மொழியின் எழுத்துச் சான்றுகள் பத்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்து ...

                                               

மலாய் மொழி

மலாய் மொழி என்பது ஆஸ்திரனோசியா குடும்பத்தைச் சார்ந்த ஒரு மொழி ஆகும். இது தெற்காசியாவின் மலாயா தீவுக்கூட்டப் பிரதேசத்தில் உள்ள இந்தோனேசியா, மலேசியா, புரூணை, சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, பிலிப்பீன்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் பேசப்படுகின்றது. 15ஆம், 16ஆம் நூற்றாண்டுக் காலப்பகுதியில், இந்தப் பகுதிகளை ஆட்சி செய்த மலாக்கா சுல்தான்களின் ஆளுமையில் இந்த மொழி செல்வாக்குப் பெற்று இருந்தது. இந்தோனேசியா, மலேசியா, புரூணை ஆகிய நாடுகளின் தேசிய மொழியாகவும், சிங்கப்பூர் நாட்டின் நான்கு அரசு அதிகாரப்பூர்வ மொழிகளில் ஒரு மொழியாகவும் இருந்து வருகின்றது. இந்த மொழியை மலாக்கா நீரிணையைச் சுற்றியுள்ள நிலப்பகுதிகளில், 40 மில்லியன் ...

                                               

சீன மொழி

சீனாவில் வழங்கும் மொழி சீன மொழியாகும். சீனமே உலகில் அதிகம் பயன்படும் மொழி ஆகும். ஏறக்குறைய 1.3 பில்லியன் மக்கள் சீனத்தைப் பயன்படுத்துகின்றார்கள். உலகில் ஐந்தில் ஒருவருக்குச் சீனமே தாய் மொழி ஆகும். பேச்சிலும் எழுத்திலும் சீனம் பல வடிவங்களைக் கொண்டிருக்கின்றது. பேச்சில் பல வட்டார மொழிகள் உண்டு. இவற்றைப் பேசுபவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் இலகுவில் புரிந்து கொள்ள மாட்டர்கள் எனலாம். இவை வட்டார மொழிகளா தனி மொழிகளா என்பது சர்ச்சைக்குரிய விடயமாகும். மரபு நோக்கில் ஏழு வட்டார மொழிகள் உள்ளன. அண்மையில் மேலும் மூன்று வட்டார மொழிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் நியமப்படுத்தப்பட்ட மாண்டரின் சீனாவின் அதிகாரப் ...

                                     

ⓘ மொழி

 • ம ழ language என பத ச க கல ன த டர ப டல ம ற ம கள ப ப ற வதற க ம பயன பட த த வதற க ம ன வல லம ஆக ம க ற ப ப க இத இதற க ன மன த வல லம ய க க ற க க ம
 • க ர க க ம ழ அல லத க ர க க அல லத எல ல ன க க Greek என பத க ர ச ந ட ட க க ம க ழக க மத த யதர க கடல ன மற ற பக த கள க க ம ச ந தம ன இந த - ஐர ப ப ய
 • அரப ம ழ ஆப ப ர க க ஆச ய ம ழ க க ட ம பத த ன ச ம ட ட க க ள ய ன ம கப ப ர ய ம ழ அறம க ம ழ ஹ ப ர ம ழ அம க ர யம த க ர ஞ ஆக யவற ற டன த டர ப ட யத
 • மல ய ம ழ Malay, məˈleɪ Bahasa Melayu, மல ய ம ழ ஜ வ எழ த த ம ற بهاس ملايو என பத ஆஸ த ரன ச ய க ட ம பத த ச ச ர ந த ஒர ம ழ ஆக ம இத த ற க ச ய வ ன
 • ச ன வ ல வழங க ம ம ழ ச ன ம ழ ய க ம ச னம ச னம உலக ல அத கம பயன பட ம ம ழ ஆக ம ஏறக க ற ய 1.3 ப ல ல யன 130 க ட மக கள ச னத த ப பயன பட த த க ன ற ர கள
 • மத ப ப டப பட ட ள ளத இத த ல ய ம ழ ப ர த த க க ய ம ழ எச ப ப ன ய ம ழ ர ம ன ய ம ழ ல ம ப ர ட ம ழ க ட டல ன ம ழ ச ச ல ய ம ழ மற ற ம ச ர ட ன ய ம ழ ப ன ற ப ர ஞ ச
 • ப ர த த க க ய ம ழ Portuguese language உலக ல அத கம ப சப பட ம ம ழ கள ல ஆற ம டம வக க க றத இலத த ன ல ர ந த உர வ ன ம ழ க லன த த வ க லத த ல உலக ங க ம
 • இட ய ச ச ம ழ ஜ ர மன Deutsch - ட ய ட ஷ உதவ தகவல 120 ம ல ல யன மக கள ல 38 ந ட கள ல ப சப பட ம ஒர ஐர ப ப ய ம ழ ய ம உலக ன ம தன ம ம ழ கள ல
 • ந ர வ ம ழ அல லத ந ர வ ஜ ய ம ழ அல லத ந ர வ ச ய ம ழ அல லத ந ர ஸ க ம ழ என பத இந த இந த - ஐர ப ப ய ம ழ க ட ம பத த ச ர ந த ச ர ம ன ய ம ழ கள ள ஒன ற க ம
 • இடச ச ந டல ன ட ஸ உதவ தகவல ந தர ல ந த ம ழ ம ழ ஏறத த ழ 22 ம ல ல யன மக கள ல ப சப பட ம ம ற க ஜ ர ம ன ய ம ழ ய க ம இம ம ழ ப ச பவர கள ப ர ம ப ல ம
 • ஆட ச ம ழ ஒல ப ப உதவ தகவல அல லத அரசகர ம ம ழ அல லத அல வல ம ழ அல லத உத த ய கப ப ர வ ம ழ என பத ந ட கள ல ப ர ந த யங கள ல வ ச ட சட ட அந தஸ த

Users also searched:

...
...
...